PARTICULIERE AANGIFTEN

MB900438797

Iedereen moet belasting betalen maar liefst niet te veel….

Werkwijze :

U neemt contact met ons op voor een afspraak.

Bij nieuwe klanten hou ik graag een kennismakingsgesprek (indien u dit wilt natuurlijk)

U levert de stukken aan die van belang zijn voor de aangifte (zie checklist bij downloads)

Vervolgens ontvangt u van ons de aangifte met een opgave van de te verwachte aanslagen. Tevens ontvangt u een verklaring waarin u ons machtigt om de aangifte in te sturen.

Na akkoord verklaring wordt de aangifte elektronisch verzonden.

 

U dient alle voor de belastingdienst relevante gegevens te verstrekken. Deze gegevens moeten correct en in overeenstemming zijn met de gegevens die in het bezit zijn van de belastingdienst.